Hologramy kolekcjonerskie ELS do legitymacji studenckiej Bydgoszcz

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia podatku od niej. Jest to świadczenie obowiązkowe i wymagane w określonym terminie ustalonym przez urząd. Podatki od nieruchomości stanowią odrębną grupę podatkową, zróżnicowaną w zależności od jej rodzaju, wielkości, lokalizacji i wielu innych aspektów. Jeśli jesteśmy posiadaczami wielometrażowego domu w mieście, możemy spodziewać się większego opodatkowania niż ci, którzy posiadają mieszkanie w bloku, lub też dom na wsi. Wszystko to jest uwarunkowane przez prawo podatkowe i w każdej chwili możemy sprawdzić, jakie świadczenia nas obowiązują i jaką wielkość one przyjmują. Jest to bowiem informacja jawna. Ponadto nasze zobowiązania płatnicze, związane z posiadaniem nieruchomości są przedstawiane w formie papierowej i przesyłane drogą listową na adres zameldowania. Płatności w tym zakresie dokonujemy najczęściej raz na rok, lub rozbijając to na kwartalne raty. Nie są to bardzo wysokie sumy, jednak stanowią obowiązkową część naszych dochodów, czy też oszczędności gromadzonych przez cały rok. Podatek od nieruchomości jest jednym z wielu, które zobowiązani jesteśmy regularnie płacić. Co ciekawe, obejmuje on również różnego rodzaju przybudówki, szopy i niewielkie domki gospodarcze, które znajdują się na terenie naszej działki.

Obciążenie nieruchomości hipoteką

Obciążenie nieruchomości hipoteką

Zakup własnego mieszkania lub budowa domu jest dla większości z nas życiową koniecznością. Niestety, niewiele osób jest wystarczająco zamożna, aby posiłkować się w tym wypadku wyłącznie własnymi środkami pieniężnymi. Z reguły nawet cena niewielkiego mieszkania na tyle znacząco przewyższa nasze możliwości finansowe, iż musimy się uciec do wsparcia banku, w postaci uzyskania kredytu mieszkaniowego. Bank oferuje dość korzystne warunki udzielania kredytów hipotecznych, przynajmniej w porównaniu z innymi kredytami, jednak za pewną cenę. Ceną tą jest obciążenie nieruchomości, która zazwyczaj dzięki kredytowi będzie naszą własnością, hipoteką na rzecz banku. Hipoteka taka przyjmuje postać odpowiedniego wpisu do księgi wieczystej nieruchomości i jest formą zabezpieczenia kredytu. Jej istota polega na tym, iż w razie nie spłacania przez klienta kredytu, bank może przejąć nieruchomość obciążoną hipoteką na swoją własność, aby następnie, dzięki środkom uzyskanym z jej sprzedaży, móc spłacić zagrożony kredyt. W praktyce, z uwagi na różnego rodzaju wysokie koszty takiej operacji, przejęcie nieruchomości stanowi ostateczność i jest przeprowadzone wtedy, gdy nie istnieje realna możliwość na spłatę zaległości kredytowych w inny sposób. Tym niemniej perspektywa utraty mieszkania jest na tyle bolesna, iż kredyty mieszkaniowe należą do najlepiej spłacanych form kredytów.