Ustawianie Serwis Montaż Anten Satelitarnych Legionowo 70zł

Nieruchomości, jako zabytki

Nieruchomości, jako zabytki

Na terenie naszego kraju znajduje się bardzo wiele wszelkiego rodzaju nieruchomości. Mniejszych lub większych a także znajdujących się w najróżniejszych miejscach naszego kraju. Jednym słowem jest ich bardzo wiele. Wśród nich główną rolę odgrywają nieruchomości mieszkalne. A zatem mieszkania a także domy jednorodzinne czy też inne budowle mieszkalne takie jak baraki czy też kontenery. To wszystko możemy nazwać nieruchomościami. Albowiem one również służą do tego, aby mieszkali w nich ludzie. I tak się w rzeczywistości dzieje. Dlatego, też na podstawie tych danych w bardzo prosty sposób możemy podzielić wszelkiego rodzaju nieruchomości na te mieszkalne i gospodarcze. Mają one bardzo wiele różnych cech wspólnych a wśród nich te dotyczące wieku danych nieruchomości. Nie rzadko z resztą jest on jednym z najważniejszych elementów danej nieruchomości. Albowiem po jego znacznym upływie daną nieruchomość traktuje się, jako zabytek. A wtedy już sprawa komplikuje się znacznie bardziej. Albowiem zachodzi konieczność skutecznego zagospodarowania i utrzymania takiej nieruchomości, co ma znaczący wpływ na wszelkie remonty czy też przebudowy. Na wszystkie takie działania wyrazić zgodę musi odpowiedni konserwator zabytków pracujący na danym terenie, który jest mu podległy. Takich budynków wymagających pozwolenia jest w naszym kraju bardzo wiele. Można tu wyróżnić chociażby te pochodzące z okresu wojennego czy też nawet jeszcze późniejszego.

Odwrócona hipoteka na nieruchomości

Odwrócona hipoteka na nieruchomości

Chociaż sytuacja emerytów dzisiaj jest zazwyczaj dużo lepsza niż bezrobotnych, nie oznacza to jednak, aby większość z nich mogła się cieszyć życiem. Emerytury nie są bowiem wysokie, a wszelkie opłaty za media i inne rachunki z upływem lat się przecież nie zmniejszają. Dodatkowo wiele osób w tym wieku ma zły stan zdrowia, co powoduje duże wydatki na lekarstwa. Nic więc dziwnego w tym, że wielu emerytów z radością powitałoby dodatkowy stały dochód. Taki dochód może im zaoferować tzw. odwrócona hipoteka, oferowana przez banki. Dotyczy ona osób w określonym wieku, z reguły ponad 65 lat, będących właścicielami nieruchomości. Bank oferuje im opcje wypłacania co miesiąc określonej kwoty, dożywotnio. W zamian po śmierci tej osoby, jej nieruchomość przejdzie we władanie banku. Wysokość comiesięcznej raty zależy tutaj od kilku czynników, przede wszystkim od wieku osoby będącej stroną tej umowy, a także od wartości nieruchomości. Z pozoru jest to dobre rozwiązanie dla wielu starszych osób, gdyż zasila ich budżet domowy sporą kwotą, a nieruchomości i tak nie mają komu przekazać w testamencie. Powinny jednak pamiętać o tym, że kwota pieniędzy, jakie otrzymają do końca życia, rzadko przekroczy nawet połowę wartości nieruchomości i to przy założeniu, że okres ich życia będzie jeszcze dość długi.