Podpisywanie umowy wynajmu mieszkania

Podpisywanie umowy wynajmu mieszkania

Każda transakcja na rynku nieruchomości mieszkalnej musi zostać potwierdzona umową pod rygorem nieważności. Takie same warunki występują, jeśli chodzi o wynajem mieszkania. Właściciel powinien z podmiotem wynajmującym mieszkanie spisać umowę, podstawową treść takiej umowy można znaleźć między innymi w odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego. Przede wszystkim każda umowa o wynajem lokalu mieszkalnego musi zawierać dokładne dany najemcy i wynajmującego. Oczywiście, jeżeli umowa podpisywana jest na czas określony, to trzeba tę datę podać. Wskazanie wysokości czynszu stanowi jeden z najważniejszych elementów, można również wskazać czy czynsz będzie wpłacany w odstępach miesięcznych, czy może kwartalnych, gdyż i tak niekiedy bywa. Jeżeli wynajmujący wpłacił kaucję, która podlega zwrotowi to trzeba o tym w stosownych przepisach również wspomnieć. Generalnie umowa wynajmu mieszkania zawierać powinna uprawnienia i obowiązki każdej ze stron umowy. Nie ulega wątpliwości, że w przypadku złamania postanowień umowy przez jedną ze stron łatwiej jest później dochodzić swoich uprawnień i roszczeń. Każda umowa najmu mieszkania powinna zawierać warunki, które umożliwiają każdej ze stron wypowiedzenie umowy. Pomocne w wynajmie mieszkania mogą się okazać usługi agenta w obrocie nieruchomościami mieszkalnymi.