Obciążenie nieruchomości hipoteką

Obciążenie nieruchomości hipoteką

Zakup własnego mieszkania lub budowa domu jest dla większości z nas życiową koniecznością. Niestety, niewiele osób jest wystarczająco zamożna, aby posiłkować się w tym wypadku wyłącznie własnymi środkami pieniężnymi. Z reguły nawet cena niewielkiego mieszkania na tyle znacząco przewyższa nasze możliwości finansowe, iż musimy się uciec do wsparcia banku, w postaci uzyskania kredytu mieszkaniowego. Bank oferuje dość korzystne warunki udzielania kredytów hipotecznych, przynajmniej w porównaniu z innymi kredytami, jednak za pewną cenę. Ceną tą jest obciążenie nieruchomości, która zazwyczaj dzięki kredytowi będzie naszą własnością, hipoteką na rzecz banku. Hipoteka taka przyjmuje postać odpowiedniego wpisu do księgi wieczystej nieruchomości i jest formą zabezpieczenia kredytu. Jej istota polega na tym, iż w razie nie spłacania przez klienta kredytu, bank może przejąć nieruchomość obciążoną hipoteką na swoją własność, aby następnie, dzięki środkom uzyskanym z jej sprzedaży, móc spłacić zagrożony kredyt. W praktyce, z uwagi na różnego rodzaju wysokie koszty takiej operacji, przejęcie nieruchomości stanowi ostateczność i jest przeprowadzone wtedy, gdy nie istnieje realna możliwość na spłatę zaległości kredytowych w inny sposób. Tym niemniej perspektywa utraty mieszkania jest na tyle bolesna, iż kredyty mieszkaniowe należą do najlepiej spłacanych form kredytów.