Kilka słów o obrocie nieruchomościami

Kilka słów o obrocie nieruchomościami

Czym tak najprościej rzecz mówiąc jest obrót nieruchomościami? To wszystkie akcje związane z kupnem i sprzedażą gruntów i mieszkań, najmem, wynajmem i dzierżawą wyżej wymienionych, a także pomocą w uzyskaniu kredytów bankowych na zakup nieruchomości. Najprostszym sposobem stworzenia oferty albo znalezienia interesującej nas nieruchomości jest skorzystanie z agencji nieruchomości. Żeby zabezpieczyć się przed możliwością oszustwa i nie przysporzyć sobie jakichkolwiek kłopotów finansowych i prawnych w przyszłości, przy jakimkolwiek obrocie nieruchomościami należy korzystać z usług licencjonowanego pośrednika obrotu nieruchomościami. Specjaliści zajmujący się obrotem są miedzy innymi zobowiązani do kompleksowych badań stanów prawnych wszystkich nieruchomości, którymi się zajmują. Wszystkie te czynności mają doprowadzić do sfinalizowania transakcji między kupującym/wynajmującym i sprzedającym/najemcą, czyli zawarcia umów nabycia i zbycia praw do nieruchomości. Pośrednik przede wszystkim zajmuje się pozyskiwaniem nieruchomości do obrotu, analizą stanu nieruchomości i jej przykładową wyceną, wykonaniem opisu i dokumentacji fotograficznej miejsca, tworzeniem i koordynowaniem ogłoszeń reklamujących nieruchomość i jej sprzedażą. Zakres jego pracy jest zależny od umowy zawieranej między stronami.