Kredyt mieszkaniowy dla młodych małżeństw

Kredyt mieszkaniowy dla młodych małżeństw

Od połowy dwa tysiące trzynastego roku rusza nowy program pomocowy dla młodych małżeństw i osób samotnie wychowujących dziecko starających się o kredyt mieszkaniowy. Warunkiem do przystąpienia do tego programu jest konieczność zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego na zakup nieruchomości z rynku pierwotnego od firmy deweloperskiej, albo spółdzielni mieszkaniowej. Dodatkowo mieszkanie nie może być o większej powierzchni niż siedemdziesiąt pięć metrów kwadratowych. Wysokość pomocy w dużym stopniu od liczby posiadanych dzieci. W niektórych przypadkach łączna kwota pomocy może wynieść nawet piętnaście procent całej sumy. O kredyt mieszkaniowy na takich warunkach mogą się starać tylko osoby, które nie przekroczyły trzydziestego piątego roku życia. Pomoc w przypadku tego programu pomocowego wypłacana będzie w formie jednorazowego przelewu na wskazane konto, pamiętamy, że w przypadku kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w ramach innego programu pomocowego rodzina na swoim, pomoc była wypłacana w miesięcznych ratach. Generalnie warunki nowego programu pomocowego są dużo atrakcyjniejsze dla młodych małżeństw. Uruchamianie takich programów ma na cele rozruszanie branży rynku nieruchomości, która przeżywa zastój. Nie jest możliwe zaciągnięcia kredytu z tego programu na budowę domu wolnostojącego jednorodzinnego.