Nieruchomość jako podstawa zabezpieczenia kredytu

Nieruchomość jako podstawa zabezpieczenia kredytu

Każdy z nas może w którymś momencie swojego życia znaleźć się w trudnej sytuacji finansowej. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele, choćby utrata pracy, choroba i związane z nią wysokie koszty leczenia. W takiej sytuacji bardzo ważną sprawą jest zdobycie środków finansowych, w wysokości pozwalającej na przetrwanie trudnego okresu w życiu. Te środki, jeśli nie jesteśmy w stanie ich zdobyć poprzez darowiznę lub pożyczkę, ze strony członków rodziny albo znajomych, to musimy zwrócić się o pożyczkę lub kredyt w banku. Podstawową kwestią w tej sprawie jest oczywiście posiadanie zdolności kredytowej, gdyż bez niej mamy bardzo niewielkie szanse na kredyt. Przy zaciąganiu kredytu bankowego istotne jest też przedstawienie przez nas odpowiedniego zabezpieczenia. Doskonałym zabezpieczeniem może być w tym wypadku nieruchomość, przy założeniu, iż jest ona naszą wyłączną własnością, a ponadto nie została obciążona już wcześniej. Hipoteka na danej nieruchomości jest rzecz jasna obowiązkowa w sytuacji, gdy zakup tej nieruchomości jest przez bank kredytowany. Nieruchomość można jednak obciążyć hipoteką także wtedy, gdy bank oferuje pożyczkę na dowolny cel. Z reguły można uzyskać wówczas wyższą kwotę tej pożyczki i lepsze jej warunki, niż w przypadku kredytu gotówkowego. W wielu przypadkach będzie więc to atrakcyjna alternatywa.