Niezadowolenie z pracy pośrednika nieruchomościami

Niezadowolenie z pracy pośrednika nieruchomościami

Wiele osób, które kupowały lub sprzedawały takie nieruchomości jak dom, mieszkanie czy działkę może być niezadowolonych z usług pośrednika, z którego usług korzystały. Jeżeli zaliczamy się do grona właśnie takich osób albo, co gorsza, na skutek działań pośrednika lub jego zaniedbać zostaliśmy narażeni na jakieś koszty finansowe, możemy starać się o odszkodowanie. To właśnie z tego powodu musimy pamiętać o tym aby przed nawiązaniem współpracy z pośrednikiem sprawdzić czy ma on polisę OC. Trzeba jednak pamiętać o tym, że roszczeń możemy dochodzić jedynie na drodze sądowej. Jeżeli pośrednik swoim postępowaniem złamał obowiązującą go etykę zawodową możemy zdecydować się na zgłoszenie sprawy do sądu koleżeńskiego. Takie sądy działają zawsze przy regionalnych stowarzyszeniach, które zrzeszają pośredników nieruchomości. Aby jednak sprawę można było do takiego stowarzyszenia zgłosić pośrednik musi być w danym stowarzyszeniu zrzeszony. Obecnie na terenie Polski działają dwadzieścia cztery takie towarzystwa. Jeżeli pośrednik, z którego usług korzystaliśmy nie jest zrzeszony w żadnym stowarzyszeniu nie oznacza to, że zostajemy bez szans na jego ukaranie. Możemy bowiem udać się do Komisji Odpowiedzialności Zawodowej i złożyć skargę. Pośrednik na skutek podjętych przez nas działań może zostać zawieszony w wykonywaniu swoich obowiązków. Możliwe jest również odebranie mu licencji zawodowej.