O nieruchomościach gruntowych kilka słów

O nieruchomościach gruntowych kilka słów

Nieruchomości gruntowe, czyli grunty to powierzchnie ziemi, które stanowią odrębną własność. Przy czym mniej istotny jest fizyczny podział ziemi a liczy się podział prawny. Czyli granicą nieruchomości nie jest np. płot, ale granica wypada tam, gdzie stanowi o tym podział formalnoprawny. Nieruchomość gruntowa może składać się z więcej niż jednej działki. Grunt jest rodzajem nieruchomości, ale także jest rzeczą, wg. Kodeksu cywilnego. Kodeks cywilny wyróżnia grunty rolne, czyli takie, które wykorzystuje się do prowadzenia działalności w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej (np. sadownictwo, stawy hodowlane).  Warto zauważyć, że nieruchomość rolna nie mówi nic o jej typie, rodzaju ale o sposobie użytkowania takiego gruntu. Innym rodzajem nieruchomości gruntowej jest nieruchomość leśna. Jest to termin nieformalny, ale stosuję się go w polskim prawie w oparciu o ustawę o lasach z 1991r. Jest to więc grunt o powierzchni minimum 0,1 hektara, który pokryty jest roślinnością leśną albo uprawami leśnymi, czyli drzewami, krzewami i runem leśnym (może być jej pozbawiony jedynie czasowo). Taki grunt musi być przeznaczony do produkcji leśnej labo być rezerwatem lub parkiem narodowym albo w końcu może być też zabytkiem. Nieruchomość gruntowa może być też po prostu nie rolna i nie leśna, a więc przeznaczona np. pod zabudowę.