Obowiązki właściciela nieruchomości

Obowiązki właściciela nieruchomości

Posiadanie nieruchomości zawsze nakłada na nas określone obowiązki, o których wykonywaniu musimy pamiętać. Są one różnorodne i nieco różnią się między sobą w różnych porach roku. Niektóre z nich są jednak stałe  i niezmienne. Każdy właściciel nieruchomości powinien pamiętać o tym, że zgodnie z obowiązującym prawem ma obowiązek oznakowania swojej nieruchomości. Na stosownej tabliczce musi znaleźć się numer domu. Wskazane aby była tam również nazwa ulicy. Jest to z całą pewnością najmniej wymagający obowiązek. Wystarczy bowiem raz go dopilnować aby wszystko było w porządku. Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek dbania o to aby jego nieruchomość pozostawała w nienagannym stanie. Każdy właściciel nieruchomości musi podpisać stosowną umowę na wywóz śmieci. Jeżeli nieruchomość znajduje się na terenie, który nie został skanalizowany trzeba również zadbać o to aby z naszej nieruchomości wywożone były nieczystości płynne, czyli szambo. Dużo obowiązków mają właściciele nieruchomości zwłaszcza zimą. W tym czasie trzeba bowiem regularnie usuwać śnieg, który zalega na chodniku przylegającym do nieruchomości. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest także usuwanie nawisów, które tworzą się pod dachami. Ich oberwanie się może bowiem stanowić śmiertelne zagrożenie. O każdym z wymienionych obowiązków należy pamiętać.