Rodzaje nieruchomości wyróżnione w polskim prawie

Rodzaje nieruchomości wyróżnione w polskim prawie

Nasz kodeks cywilny wskazuje na trzy rodzaje nieruchomości czyli nieruchomości gruntowe, nieruchomości budynkowe i nieruchomości lokalowe. Nieruchomości gruntowe czyli po prostu grunty to podstawowy rodzaj nieruchomości. Są to części powierzchni ziemskiej, które stanowią odrębny przedmiot własności. Urządzenia, rośliny i stałe budynki, które się nich mieszczą są częściami składowymi danego gruntu. Mogą one być jednak przedmiotem odrębnej własności, jako na przykład nieruchomości lokalowe (domy, mieszkania). Bardzo ciekawe jest to, że budynek, który na gruncie postawił ktoś inny niż właściciel gruntu to domniemywa się, że należy on także do właściciela gruntu. Choć są od tego wyjątki. Nieruchomości budynkowe wiąże się z użytkowaniem wieczystym. Budynki mogą mieć odrębną własność, ale nie może ona trwać po wygaśnięciu prawa do użytkowania wieczystego, które dotyczy gruntu, na którym stoi budynek. Nieruchomości lokalowe to lokale mieszkalne albo o innym przeznaczeniu. Są one wyodrębniane na podstawie ustawy o własności lokali. Wiąże się to z założeniem księgi wieczystej lokalu oraz z udziałami w nieruchomości wspólnej (grunt oraz te części budynku, które służą wszystkim właścicielom lokali).