Różne rodzaje nieruchomości

Różne rodzaje nieruchomości

Wprawdzie podział nieruchomości nie jest aż tak bardzo skomplikowany i różnorodny, jak podział rzeczy ruchomych, nie oznacza to jednak, że nie warto poświęcić mu dłuższej chwili uwagi. Istnieje bowiem zasadniczy podział nieruchomości, na budynki oraz na powierzchnię gruntu, z którymi są one związane. Trzeba tutaj także zauważyć, że nieruchomość nie musi być koniecznie zabudowana. W związku z tym wyróżniamy przede wszystkim działki budowlane, zagospodarowane bądź jeszcze nie, ale także ziemię przeznaczoną jako grunty orne, pastwiska, pod cele rekreacyjne itp. Budynki, które wchodzą w skład nieruchomości, również można podzielić na wiele sposobów. Przede wszystkim istotne jest tutaj ich przeznaczenie, czyli fakt, czy są wykorzystywane bezpośrednio jako mieszkania lub pomieszczenia, w których przebywają ludzie, a także jako pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich oraz różnego rodzaju magazyny. Obok podziału budynków według ich przeznaczenia, istotne jest także ich zróżnicowanie według powierzchni użytkowej. W tym ujęciu, budynki mieszkalne dzielą się przede wszystkim na domy jednorodzinne oraz wielorodzinne. Domy wielorodzinne, z których większość stanowią popularne bloki, są z reguły znacznie większe od domów jednorodzinnych. Oczywiste jest jednak, że zamieszkuje je dużo większa ilość osób, stąd powierzchnia użytkowa, przypadająca na jedną osobę, jest w nich znacznie mniejsza.