Różnica pomiędzy ruchomością a nieruchomością

Różnica pomiędzy ruchomością a nieruchomością

W życiu codziennym spotykamy się z wielką ilością rzeczy, które nas otaczają. Z niektórych korzystamy regularnie, z innych znacznie rzadziej. Rzeczy te można klasyfikować ze względu na różnorodne kryteria, dla przykładu ze względu na ich rozmiary, a także przeznaczenie. Istnieje jednak także podział na rzeczy ruchome i nieruchomości. Istotne jest w tym miejscu, że ów podział nie do końca uwzględnia fakt, czy dana rzecz rzeczywiście może się poruszać lub być przemieszczana przez człowieka. Za nieruchomość jest bowiem uznawany określony budynek wraz z powierzchnią gruntu, na której jest usadowiony, a także sama powierzchnia ziemi, niezależnie, czy jest zabudowana, czy też zagospodarowana w inny sposób. Natomiast ruchomościami są wszystkie pozostałe rzeczy, użytkowane przez człowieka. Wprawdzie nieruchomości, pomijając przypadki katastrof, takich jak przykładowo trzęsienie ziemi, w praktyce nie mogą się poruszać, jednak nie oznacza to, iż wszystkie rzeczy ruchome mogą się przemieszczać. W istocie bowiem wiele z nich jest trwale, a przynajmniej na dłuższy czas, umiejscowione w określonej przestrzeni, którą aktualnie zajmują. Warto tutaj także zauważyć, iż nieruchomości są trwałe przez bardzo długi czas, w porównaniu z rzeczami ruchomymi. Ziemia bowiem w perspektywie życia człowieka trwa wiecznie, a budynki nieraz przez setki lat.