Sposób zawierania umowy zakupu nieruchomości

Sposób zawierania umowy zakupu nieruchomości

W codziennym życiu każdego dnia zawieramy wiele różnego rodzaju umów, czasem nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Pomijając umowy o charakterze grzecznościowym, czyli zobowiązania do wykonania określonej czynności, zawieramy także umowy o charakterze handlowym. W tym celu musimy jedynie pójść do dowolnego sklepu – sam zakup towaru już jest umową. Jednak fakt jej dokonywania umyka nam z tego powodu, iż jest to umowa zawierana w formie ustnej, chociaż otrzymujemy też zazwyczaj dowód jej zawarcia, czyli paragon. Znaczenie umowy ustnej w obrocie gospodarczym jest tak samo ważne, jak umowy pisemnej, jednak przepisy prawa nakładają obowiązek sporządzania niektórych umów w formie pisemnej. Taką umową jest również sprzedaż nieruchomości. Musi być ona dokonana w formie aktu notarialnego, który sporządza wyspecjalizowana w tym osoba, jaką jest notariusz, a podpisują obydwie strony transakcji. Ponadto fakt zmiany właściciela nieruchomości musi być uwzględniony w księdze wieczystej nieruchomości, czyli w dokumencie, który rejestruje wszelkie zmiany stanu prawnego określonej nieruchomości. Tak precyzyjne uregulowanie sposobu zawierania umowy sprzedaży nieruchomości, podkreśla, jak ważną rolę odgrywają te umowy w funkcjonowaniu gospodarki, a także w życiu każdego człowieka, którego akurat dotyczą.