Wtórny rynek nieruchomości

Wtórny rynek nieruchomości

Na rynku nieruchomości mieszkalnych możemy zasadniczo wymienić dwie grupy podmiotów działających na nim. Pierwszą z nich jest rynek pierwotny skupiający w sobie firmy deweloperskie i spółdzielnie mieszkaniowe, natomiast drugim jest rynek wtórny. Taki rynek rzecz jasna ma swoje wady i zalety płynące z zakupu takiej nieruchomości mieszkalnej. W przypadku zakupu mieszkania na rynku wtórnym, z tak zwanej drugiej ręki kupujący podmiot ma uregulowaną sytuację prawną. Podmiot sprzedający takie mieszkanie z rynku wtórnego jest zobligowany do zaprezentowania wszystkich dokumentów potwierdzających posiadanie własnościowego prawa do mieszkania. Mieszkania na rynku wtórnym są zdecydowanie droższe od tych z rynku pierwotnego. Na tak wysoką cenę mieszkań z tego rynku wpływa w dużej mierze ich lokalizacja, najczęściej w samym sercu dużych aglomeracji miejskich. Kupno mieszkania na rynku wtórnym pociąga również za sobą konieczność zapłacenia podatku od czynności cywilno-prawnych, który wynosi dwa procent od całości sumy. W tej kwestii mieszkania z rynku pierwotnego mają wyraźną przewagę, gdyż tam taki koszt dodatkowy nie występuje. Na mieszkanie z rynku wtórnego nie można również zaciągnąć kredytu hipotecznego. Mieszkanie na rynku wtórnym kupujący może należycie ocenić, widzi, co kupuje, i z czym ma do czynienia.