Znaczenie księgi wieczystej

Znaczenie księgi wieczystej

Każdy z nas, kto kupował nowy samochód, bądź też używany, ale od pierwszego właściciela, zapewne spotkał się z książką serwisową. W tym dokumencie zapisywane są bowiem wszelkie naprawy i przeglądy samochodu, a także informacje o jego stanie technicznym. Jednak nie wszyscy zdają sobie zapewne sprawę z tego, że tego rodzaju dokument posiada również każda nieruchomość. Jest nią księga wieczysta. Księgi wieczyste przechowywane są w sądach rejonowych, w specjalnych wydziałach ksiąg wieczystych. Każdy z nas może tam sprawdzić ich treść. Możemy tam znaleźć informacje o położeniu danej nieruchomości, jej właścicielach, służebnościach związanych z daną nieruchomością, a także ciążących na niej zobowiązaniach, w tym przede wszystkim w formie hipoteki. W księdze wieczystej rejestrowane są również wszelkie zmiany stanu prawnego nieruchomości. Możliwość przeglądania tych ksiąg sprawia, że możemy przed planowaną transakcją kupna nieruchomości, dokładnie sprawdzić, czy określone osoby są rzeczywiście właścicielami danej nieruchomości, a ponadto, czy nie jest ona w jakiś sposób obciążona, o czym jej właściciel może nas nie poinformować. Tego rodzaju jawność znacznie sprzyja poprawie etycznych standardów obrotu gospodarczego, a to jest ważne dla każdego z nas, nawet jeśli akurat w danym momencie nie planujemy zakupu mieszkania.