Budynki chronione przez konserwatora

Budynki chronione przez konserwatora

W obliczu ostatnich zniszczeń i podpaleń budynków wpisanych do rejestru zabytków albo chronionych przez konserwatora, należałoby przyjrzeć się bliżej samemu systemowi wpisywania budynków do rejestru zabytków oraz innym sposobom ochrony cennych nieruchomości. W polskim prawie istnieją cztery sposoby chronienia budynków związanych z działalnością człowieka i świadectwem minionej epoki bądź zdarzeń. Są to: wpisanie do rejestru zabytków, uznanie danej nieruchomości albo obiektu za pomnik historii, utworzenie tematycznego parku kulturowego oraz ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wpisaniu w jeden z tych czterech punktów podlegają obiekty, których zachowanie leży w ogólnym interesie społecznym i jest cenne ze względu na posiadane wartości historyczne, naukowe albo artystyczne. Rejestr zabytków ograniczony jest do konkretnych województw i podlega pod właściwego konserwatora zabytków. Do takiego rejestru wpisywane są przede wszystkim nieruchomości, czyli – jak sama nazwa wskazuje – zabytki nieruchome. Wpis do rejestru jest tworzony na życzenie właściciela lub użytkownika danego obiektu, a poza zabytkiem jako takim do rejestru może zostać wpisana również jego najbliższa okolica oraz nazwa historyczna, geograficzna albo tradycyjna. Dlatego jeśli jesteśmy właścicielem czegoś cennego, powinniśmy zgłosić się do konserwatora, który podniesie wartość naszej nieruchomości i ochroni ją przed zniszczeniami.