Co to jest nieruchomość lokalowa

Co to jest nieruchomość lokalowa

Nieruchomość lokalowa powstaje na podstawie ustawy o własności lokali. Jest to lokal mieszkalny albo o innym przeznaczeniu, który został wyodrębniony na zasadach określonych we wspomnianej wcześniej ustawie. Aby powstała nieruchomość lokalowa musy być założona dla niej odrębna księga wieczysta i w niej musi zostać dokonany wpis o własności lokalu. Będąc właścicielem lokali automatycznie wchodzi się też w posiadania części w nieruchomości wspólnej. Jest nią grunt i te części budynku, które służą wszystkim właścicielom lokali, czyli na przykład piony wodno-kanalizacyjne, winda, dach,  instalacje domofonowe, kominy ale też – uwaga – ściany nośne budynku. Ta współwłasność jest przymusowa i wyraża się w częściach ułamkowych. Nie można jej znieść dopóki istnieje odrębna własność lokali w budynku. Piwnice, komórki czy garaże nie stanowią nieruchomości wspólnej, ale przynależą do wyodrębnionych lokali, nawet jeśli nie przylegają do nich bezpośrednio. Kupując mieszkanie własnościowe kupuje się też nieruchomość wspólną., o czym warto wiedzieć. Posiadanie nieruchomości wiąże się bowiem nie tylko z przywilejami ale i z obowiązkami. Jednym  nich jest na przykład utrzymywanie nieruchomości w stanie sprawnym, konieczność przeprowadzania stosownych remontów a także dbanie o bezpieczeństwo użytkowników.