Cohousing czyli nietypowe nieruchomości

Cohousing czyli nietypowe nieruchomości

Współczesna kultura zachodu w wielu miejscach wraca do korzeni, do zachowań, które były naturalne u jej zarania. Dostają nową formę i otoczkę, ale w swojej istocie sięgają do pierwotnych założeń. Jako przykład może służyć cohousing w różnych swoich odmianach. Jest to forma wspólnego mieszkania, w którym grupa współmieszkańców decyduje się na uwspólnienie jakichś przestrzeni. Cohousing, wspólnota, powstaje już na etapie planowania. Nieruchomość projektowana jest pod potrzeby konkretnej grupy współmieszkańców. Decydują on wspólnie, jak będzie wyglądał budynek i przestrzeń wokół niego, co będzie wspólne a co indywidualne. Wspólnota kupuje i zarządza wybudowanymi domami lub mieszkaniami oraz tym, co jest wspólne. A może to być wspólna kuchnia, wspólne place zabaw czy ogrody, wspólne pomieszczenia biurowe, dla osób wykonujących wolne zawody. Wspólne mogą być też pokoje gościnne czy miejsca takie jak pralnie czy suszarnie. Taka nieruchomość jest oczywiście tańsza, niż gdyby każdy miał te miejsca dublować u siebie, w zamkniętych mieszkaniach. Taka nieruchomość z samej swej natury jest od razu bardziej ekologiczna niż tradycyjny dom wielorodzinny. Sprzedaż takiej nieruchomości lub jej części może nastręczać pewnych problemów, ponieważ nowy nabywca staje się automatycznie częścią wspólnoty. Akceptacja takiego stanu rzeczy musi nastąpić po obu stronach.