Jakie prawa ma właściciel

Jakie prawa ma właściciel

Bardzo dużo słyszy się o obowiązkach, o których wypełnianiu musi pamiętać każdy właściciel nieruchomości. Pojawia się jednak pytanie jakimi prawami dysponuje. Wszystkie prawa właściciela nieruchomości regulowane są przez Kodeks cywilny. Przede wszystkim każdy właściciel nieruchomości ma prawo do tego aby z niej korzystać. Może również rozporządzać posiadaną przez siebie nieruchomością. Kodeks cywilny bardzo dokładnie określa na czym polega prawo do korzystania z posiadanej nieruchomości. Przede wszystkim osoba ma prawo do posiadania nieruchomości. Oznacza to, że nieruchomość znajduje się w rękach właściciela i nikt nie może tego zmienić. Prawo do używania nieruchomości wiąże się z możliwościami z jej korzystania. Korzystania z nieruchomości, której jesteśmy właścicielami nikt nie może nam zabronić. Również mamy prawo do tego aby czerpać pożytki oraz rozmaite przychody z faktu posiadania nieruchomości. Chodzi w tym wypadku na przykład o prawo do zebrania owoców, które urosły na drzewie, które znajduje się na terenie naszej nieruchomości. Właściciel nieruchomości ma także prawo do tego aby nieruchomość swoją poddawać rozmaitych przekształceniom. Mamy na przykład prawo do tego aby wyciąć rosnące na terenie nieruchomości drzewa czy zasadzić nowe kwiatki. Trzeba jednocześnie pamiętać, że wszystko musi być wykonywane zgodnie z zasadami współżycia społecznego.