Wymagania stawiane zarządcy

Wymagania stawiane zarządcy

Nieruchomości nie tylko się kupuje, sprzedaje i wynajmuje. Ale wszystkie te lokalizacje wymagają jeszcze jednego: zarządzania. Czym zajmują się zarządcy nieruchomości? Miedzy innymi pozyskują oferty sprzedaży oraz wynajmu nieruchomości. Wprowadzają dane do systemu zarządzania. Kontaktują się z klientami i prowadzą ich kompleksową obsługę. Prezentują nieruchomości. Obsługują transakcje i współpracują z deweloperami oraz instytucjami finansowymi. To również obsługa techniczna i księgowa oraz doradztwo, prowadzone w takich jednostkach jak wspólnoty mieszkaniowe, budynki komercyjne, mieszkania wielorodzinne i lokale przeznaczone pod wynajem. Do zadań zarządcy należy również pilnowanie porządku na podlegających mu posesjach, dbanie o czystość, konserwacja budowlana i elektryczna, a także hydrauliczna. To także remonty, ochrona nieruchomości i ich modernizacja. Oczywiście, na wszystko mają tylko pośredni wpływ. Bardzo często zarządcy nieruchomości, poza zajmowaniem się obsługą finansową, serwisem technicznym i obsługą administracyjno-prawną mają również wyrobioną licencję pośrednika nieruchomości. Dzięki temu mogą się zajmować nie tylko nadzorowaniem istniejących już pod ich opieką nieruchomości, ale również pozyskiwaniem nowych nieruchomości, kontaktami z ludźmi zainteresowanymi kupnem lub wynajmem oraz nadzorowaniem zmian właścicieli danych lokali.