Kupno domu od spółdzielni mieszkaniowej

Kupno domu od spółdzielni mieszkaniowej

Pierwotny rynek nieruchomości mieszkalnych daje swoim klientom dwie możliwości wyboru, jeśli chodzi o rodzaj podmiotu, od którego nieruchomość zamierzamy kupić. Ogólnie wszystkich takich podmiotów na terenie naszego kraju działa ponad kilka tysięcy, należą do niech oprócz firm deweloperskich również spółdzielnie mieszkaniowe. Zakup mieszkania od dewelopera nieco różni się od zakup domu od spółdzielni mieszkaniowej. Obecnie wszystkie spółdzielnie mieszkaniowe ogłaszając możliwość zakupu mieszkań zgłaszają je, do sprzedaży, w formie odrębnej własności. Kupując mieszkanie od spółdzielni wszystko, całość transakcji rozpoczyna się od podpisania umowy na budowę lokalu. Wszystkie tego rodzaju umowy ze spółdzielniami mieszkaniowymi muszą zostać sporządzone i spisane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Każda taka umowa w swojej treści powinna zawierać zobowiązanie osoby będącej członkiem spółdzielni do pokrywania wszystkich wynikłych kosztów związanych z procesem inwestycyjnym. Wkład budowlany wskazany jest również w umowie. Nowopowstające osiedla stawiane przez spółdzielnie mieszkaniowe są z reguły zlokalizowane poza centrum miasta, co sprawia, że ich cena nie jest zbyt wygórowana w porównaniu do mieszkań z centrum miasta. Na zakup mieszkań z rynku pierwotnego można otrzymać preferencyjny kredyt mieszkaniowy.