O użytkowaniu wieczystym

O użytkowaniu wieczystym

Wśród wielu zagadnień, które wiążą się z tematyka nieruchomości pojawia się kwestia wieczystego użytkowania gruntów. Jest to prawo, które pozwala użytkownikowi danych gruntów korzystać z nich na zasadzie takich praw jakie posiada właściciel. Użytkowanie wieczyste dotyczy zawsze tylko i wyłącznie tych gruntów, które należą do Skarbu Państwa lub są własnością gmin lub też związku gmin. Użytkowanie wieczyste gruntu może zostać zawarte na okres dziewięćdziesięciu dziewięciu lat. W wyjątkowych okolicznościach okres na jaki zawiera się umowę o wieczyste użytkowanie gruntu może zostać skrócony. Czas ten może wtedy wynosić minimum czterdzieści lat. Z całą pewnością to właśnie ta cecha odróżnia użytkowanie wieczyste od posiadania gruntów na własność. Ostatnie pięć lat trwania umowy o wieczyste użytkowanie gruntu to czas, kiedy możemy dopominać się o przedłużenie trwania umowy. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że generalnie nie można odmówić przedłużenia takiej umowy. Może to mieć miejsce tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jakiś bardzo ważny interes społeczny decyduje o tym, że grunty nie mogą być dalej oddawane w wieczyste użytkowanie. Z całą pewnością posiadanie gruntów na własność jest opcją o wiele bardziej korzystną. Nie ogranicza nas bowiem czas w rozporządzaniu gruntami. Może na nich zrobić niemalże to, co będziemy chcieli.