Podział rynku nieruchomości

Podział rynku nieruchomości

Bardzo ważnym miejscem dla kreowania warunków potrzebnych do sprzedaży, zmiany, kupna czy wynajmu nieruchomości pełni rynek nieruchomości. To na nim odbywa się transfer uprawnień do każdej z nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych. Zawierane na rynku nieruchomości umowy dwustronne stwarzają ogół uprawnień i zobowiązań każdej ze stron. Rynek nieruchomości jest rzecz jasna pojęciem umownym, nie można uważać, iż ma on jedną formalną siedzibę i regulamin. Warunki na rynku nieruchomości kształtują się samoczynnie, nie ma nie wpływu bezpośredniego żadna instytucja państwowa. Instytucje rządowe, gdy uważają, że niektóre podmioty na rynku nieruchomości trzeba zaktywizować wówczas może uruchamiać pewne programy pomocowe, które zapoczątkują poruszenie i zwiększenie liczby transakcji zawieranych na tym rynku. Wśród najważniejszych podmiotów biorących udział w transakcjach na rynku nieruchomości należy z pewnością wymienić inwestorów, między innymi firmy deweloperskie, kredytodawcą, czyli instytucje bankowe, maklerów nieruchomości czy całą obsługę rynku. Ważnym ogniwem na rynku nieruchomości są również przedsiębiorcy. Rynek nieruchomości ma za zadanie spełniać również niektóre funkcje, jak wymiany, informacyjną, czy korygowania przestrzeni. Na rynku nieruchomości wyróżnia się dwa miejsca, rynek wtórny i pierwotny.