Ryzyko ponoszone przez deweloperów

Ryzyko ponoszone przez deweloperów

Deweloperzy starają się odpowiadać na oczekiwania zgłaszane przez ich klientów. Reagują w ten sposób na sygnały docierające do nich z rynku nieruchomości, które w bardzo dużym stopniu decydują o tym, jaki kształt przybierze proponowana przez nich oferta. W efekcie to właśnie od tego zależy to, czy deweloper zdecyduje się na budowę bloków, domków jednorodzinnych czy na budowę apartamentów. Deweloperzy wiedzą bardzo dobrze, że tylko dostosowanie się do wymogów rynku może im zapewnić sukces oraz zainteresowanie ze strony klientów. Z drugiej jednak strony do każdej rozpoczętej przez siebie budowy podchodzą bardzo ostrożnie. Zazwyczaj decydują się na rozpoczęcie inwestycji, dopiero wtedy, kiedy mają podpisane umowy sprzedaży większości z mieszkań, które mają powstać na danym osiedlu. Unikają w ten sposób ryzyka, że pozostaną z mieszkaniami, których nie będą mogli sprzedać. Mają jednak świadomość, że w wielu przypadkach muszą rozpocząć wcześniej realizację inwestycji, ponieważ nie zdążą wywiązać się ze swoich zobowiązań. Tym samym zaczynają budowę domków jednorodzinnych lub bloków, i w jej trakcie poszukują chętnych osób, które będą zainteresowane zakupem nowych mieszkań. Taka decyzja jest bardzo ryzykowana, deweloperzy wiedzą jednak bardzo dobrze, że jest to ryzyko, które jest związane z ich działalnością.